Evangelistenblog

1 oktober 2021

Het was een grote vreugde onze vrienden uit het bos te ontmoeten

Broeder Zaoer, Rusland

Beste vrienden, genade en vrede zij met jullie van God, de Vader, en onze Heere Jezus Christus.

God zij gedankt, dat ieder van ons betrokken kan zijn in het grote werk van de opbouw van de gemeente van Jezus Christus op aarde! Hoe meer we de dag des Heeren zien naderen, des te meer moeten wij ons sterken en arbeiden.

Ik wil jullie, lieve vrienden, mijn dankbaarheid uitdrukken voor jullie oprechte ondersteuning van onze dienst.

Ik will jullie graag iets vertellen over de dienst en de reizen die de Heere ons in de laatste tijd heeft laten maken. Enige tijd geleden bezochten we de stad L. en de  Chanten, die aan de rivier wonen. Er wordt actief dienst gedaan in de omgeving en er zijn veel mensen die tot God komen. Er wordt meer aandacht gegeven aan het gemeentelijke leven van de Chantische bosgroepen en gemeentes. God zij gedankt dat er nog bekeringen onder de Chanten zijn. Er is onder de Chanten zeer grote behoefte aan goed onderwijs met betrekking tot het huwelijkse leven, in de betrekkingen tussen man en vrouw, de kinderopvoeding en vele andere dingen. Wij proberen meer aandacht aan deze zaken te schenken.

In de zomer vond een tocht over de Bolschoi Joegan plaats om onze broeders te bezoeken, het dankfeest voor de oogst te houden en het Avondmaal te vieren, en om onder de onbekeerde Chanten te prediken.

Het was ons een grote vreugde onze vrienden in het bos te ontmoeten en met hen samen te zijn. Maar er zijn ook veel zorgen en er heerst een hevige geestelijke strijd. Maar Gode zij dank, dat Hij de goede herder is, Zijn schapen kent en weet wat ze nodig hebben. Want Hij heeft voor hen Zijn leven gegeven!

Wij voeren met een motorboot. In onze groep waren vier broeders. Het was al koud en het sneeuwde al. Dit was onze laatste reis over het water en we zijn blij dat we het gered hebben..

Ik dank jullie oprecht voor jullie betrokkenheid. Bid alstublieft voor mij, dat de Heere meer moed, dapperheid en kracht geeft Hem te dienen. Ik heb ondersteuning in gebed erg nodig.

Broeder Zaoer, Joegorië, Rusland

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Door Gods genade vinden er diensten in de randgebieden plaats.

Broeder Maxim, Rusland

Tijdens de coronapandemie zijn er veel geestelijke noden ontstaan.

(dove) Broeder, Oezbekistan