Evangelistenblog

12 juli 2023

Hij opent deuren

Lieve vrienden en medewerkers in onze Heere, we groeten jullie hartelijk!

We zijn de Heere dankbaar, dat wij nuttig kunnen zijn in Zijn dienst in Jakoetsk. We zien Gods zorg en hulp in alles, zowel in onze persoonlijk leven, als in de organisatie van de gemeente. Door Gods genade gaat de dienst op veel manieren vooruit. Hoewel onze gemeente klein is, hebben we jeugd- en kinderbijeenkomsten, Bijbelstudies en andere regelmatige samenkomsten.

Begin 2022 wilden we het team van het Bijbelmuseum met hun tentoonstelling uitnodigen in onze stad. We regelden dit met de broeders die verantwoordelijk zijn voor deze dienst en werden op een wachtlijst voor september geplaatst. We baden hierover en overlegden hoe we dit het beste konden doen. Maar toen het tijd werd om een plaats voor de tentoonstelling te vinden, stuitten we op een groot probleem. We hadden van verschillende plaatsen afwijzingen ontvangen. Van sommige plaatsen kregen we een toezegging, maar tegen een erg hoge huurprijs voor de ruimte. Het kwam zover dat onze waar-vraag nog niet beantwoord was, terwijl de broeders met de materialen dezelfde week al zouden komen. We begonnen te vasten en baden dat God de situatie zou beïnvloeden. Gode zij dank; we vonden een plek in een luxe hotel. Ongeveer 450 mensen bezochten de tentoonstelling! Velen namen een Bijbel als geschenk mee.

Voor alle genadige gaven willen wij onze God dankzeggen! We danken de Heere en jullie ook voor jullie warme en liefdevolle hart, jullie grote zorg en hulp in onze bediening.

Evangelist Roman Jakoetsk, Jakoetië.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

We hopen dat het gestrooide zaad mag ontkiemen

Lieve vrienden en medewerkers in onze Heere, we groeten ...

Hij voorziet!

Lieve vrienden en medewerkers in onze Heere, we groeten ...