Evangelistenblog

21 juni 2023

Hij voorziet!

“Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem” – 2 Kronieken 16: 9

Vrede zij met jullie, beste vrienden in de Heere Jezus Christus.

God zij gedankt voor de heerlijke evangelisatiedienst die Hij ons door Zijn grote liefde en genade heeft toevertrouwd. Wat een  wonder is het dat wij in de Heere Jezus Christus een bron van nieuwe kracht en toewijding hebben! In mijn gebed van volledige toewijding aan mijn Verlosser ben ik voortdurend op Zijn ondersteuning aangewezen. Ik kan de ondersteuning vandaag de de dag veel meer op waarde schatten. Wij bidden intensief voor jongere medewerkers in Gods werk, godvruchtige en trouwe dienaren die onze plaats in het werk kunnen innemen.

Over de diensten die de Heere tot nu toe mogelijk heeft gemaakt wil ik hierbij berichten. De eerste ritten vonden in december plaats toen de rivieren dichtgevroren waren en er genoeg sneeuw lag om te rijden. In de eerste helft van december waren vier broeders op de grote Joeganrivier onderweg. Ze werden vergezeld door onze broeder Oesanov . Wij bezochten alle kampementen waar onze broeders en zusters wonen en hadden ontmoetingen en gesprekken met ongelovigen. Er was lang en verlangend naar dit bezoek uitgekeken want sinds september, toen we voor de laatste keer over het water waren gekomen, was er geen ontmoeting meer geweest. Wij hebben verschillende ervaringen opgedaan, wij hebben gesprekken gevoerd, gebeden en het geloof van onze vrienden die in het bos wonen, ondersteund. Wij hebben samen met onze vrienden in het bos gebeden en de Heere geloofd!

Er is ook een reis ondernomen naar het dorp Nizhnesortymskij, naar een gezin dat naar gemeenschap met de broeders  verlangde om hun zonden te belijden en samen te bidden. Wij ontmoetten elkaar en hadden een goed gesprek en baden met elkaar. God zij gedankt.

Beste vrienden, wij hebben gebedsondersteuning nodig en wij zijn er zeker van dat jullie dit werk voor ons doen.

Met hoogachting en liefde in onze Heere Jezus Christus

Broeder Saoer Achoendov

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Hij opent deuren

“Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te ...

Kazachstan

“Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te ...