Evangelistenblog

22 juni 2022

Ik getuig op het werk, en nodig collega’s uit voor de samenkomsten

Beste vrienden, we groeten jullie hartelijk!

We danken jullie van harte voor jullie hulp en zorg voor onze behoeften, voor jullie gebeden en geestelijke ondersteuning. Ons gezin is gegroeid, we hebben 13 kinderen en verwachten onze 14e. We wonen in een dorp in Jakoetië, waar we de Heere dienen. Ik getuig op het werk, en nodig collega’s uit voor de samenkomsten. We gaan naar de Jakoetische nederzettingen om te evangeliseren. Soms bezoeken we de gevangenis. In de zomermaanden houden we een kindervakantiekamp. We proberen met het hele gezin deel te nemen aan de samenkomsten. Ik preek dan het Woord van God.

Dit jaar hebben we grote vreugde: onze oudere dochters Angelika en Zhanna zijn gedoopt!  Wij maken ons zorgen om onze oudste zoon, bid alstublieft voor hem, want hij is nog niet bekeerd. Bid alstublieft ook voor het herstel van zoon David, die 7 jaar oud is en diagnose heeft ontvangen van hersenverlamming. Hij is onlangs begonnen te lopen, maar onvast. En voor de gezondheid van onze dochter Rosa, ze is 4 jaar en ook zij heeft hersenverlamming, ze kan niet staan.

Bid alstublieft voor het Jakoetische volk dat God een opwekking zal geven, en voor mij dat ik de Jakoetische taal leer spreken.

Groet alstublieft onze broeders en zusters, gezinnen, van ons en in het bijzonder van onze gemeente.   

Moge de Heere jullie zegenen voor jullie werk en voorzien in jullie behoeften overeenkomstig de grote rijkdom van de liefde van onze hemelse Vader.

Met Gods vrede, broeder Andrej, Jakoetië, Rusland.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Getuigen in het politiebureau

Wij groeten u in de liefde van Jezus Christus, Die ons heeft gered van de huidige slechte tijd, niet vanwege onze werken, maar vanwege Zijn grote barmhartigheid en genade. Eer en glorie zij Hem voor eeuwig en altijd!

En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! (Markus 13:37)