Evangelistenblog

Ivan Arnaut
24 februari 2022

In Zijn barmhartigheid beschermt de Heere ons en helpt ons op alle mogelijke manieren.

Broeder Ivan, Rusland

Vrede zij met jullie, lieve broeders en zusters!

Hartelijke groeten van ons gezin aan allen die de Heere liefhebben! In Zijn barmhartigheid beschermt de Heere ons en helpt ons op alle mogelijke manieren, beantwoordt onze gebeden en beantwoordt volgens Zijn wil. Door de genade van God werden dit jaar 3 zielen gedoopt.

De gemeente groeit: er zijn dit jaar 8 kinderen in onze gemeente geboren. We hebben in totaal 34 jongens en 32 meisjes. We maken ons steeds meer zorgen over de jongeren. Maar dankzij de genade van God neemt iedereen deel aan de samenkomsten. Al onze hoop rust op de Heere. Onze gemeente heeft veel tot God gebeden om dienaren. Dit jaar hebben we een predikant en twee diakenen ingezegend. We hebben momenteel 2 predikanten en 3 diakenen in onze gemeente. Dit is een grote zegen voor ons! Er is genoeg werk voor ons allemaal. Vaak zijn er twee ouderlingen op dienstreis. De samenkomst in de gemeente wordt dan geleid door de diakenen. Het coronavirus trof vorig jaar ook onze gemeente. Wij waren ook ziek. Maar niemand stierf, dankzij de genade van de Heere.

We maken ons zorgen over het gebied van de neder-Amoer: de gemeenten raken leeg. Een diaken heeft Bogorodsk verlaten, zijn gezin heeft 13 kinderen. Dat had een grote impact op de stemming van de gemeenteleden daar. In augustus bezochten we de regio’s Chabarovsk, Amoer en Tsjita. In totaal hebben we meer dan 8000 km afgelegd. Ik had een auto-ongeluk tijdens het nemen van een veerboot van Vanino naar Sachalin. Daardoor moest ik ongeveer twee maanden lang de gemeenten bezoeken met het openbaar vervoer of met de fiets. Maar de Heere troostte me door mijn vrouw: “De auto kan worden gesloopt. En als je zou sterven, zou dat al niet mogelijk zijn. God zij dank leef je nog!” Ik ben God dankbaar dat ik zo’n geweldig moedige vrouw heb.

Het dienen dat ik in deze brief heb beschreven, zou niet mogelijk zijn geweest zonder de gebeden van Gods volk. Ik dank God dat uw gebeden ook voor deze schare heiligen zijn. Er kan geen voortgang zijn in de dienst zonder gebed. Ik dank jullie met heel mijn hart voor jullie gebedsondersteuning in de dienst. Moge God jullie allen zegenen en bewaren in deze zeer moeilijke tijd.

“De Heere is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen; Hij vervult de verlangens van hen die Hem vrezen; Hij hoort hun geroep en redt hen.” Psalm 145: 18-19.”

Bid voor ons! Vooral omdat we in de eindtijd leven en de gemeente wacht op de opname. Moge God jullie zegenen! Hartelijk dank voor de literatuur en voor de individuele brieven en groeten. Zij zijn zeer waardevol voor ons.

Broeder Ivan, Sachalin, Rusland.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

“Kijk, wat voor een boek wij hebben gekregen!”

Broeder Ivan, Rusland

Door Gods genade vinden er diensten in de randgebieden plaats.

Broeder Maxim, Rusland