Evangelistenblog

24 mei 2023

Kazachstan

Beste broeders en zusters die vanuit alle plaatsen de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, ik groet jullie hartelijk!

Wij delen lectuur uit, de mensen wijzen het zelden af. Ook al weten we niet of ze het lezen, wij hopen dat het met de tijd vrucht zal dragen. We proberen een goede reuk van onze Heere te verspreiden door kosteloze autoritten aan te bieden voor oudere mensen en vrouwen met zware tassen, die ver weg van de hoofdstraat wonen.

Wij hebben meer contact met doven, wij helpen hen en gaan met hen de stad uit om ze beter te leren kennen. Hun familieleden zijn tegen het christendom. De doven willen in Jezus Christus geloven, maar hebben nog niet de kracht openlijk Zijn Naam te belijden. Ongeveer 15 doven jongeren kwamen in het geheim naar het oogstdankfeest en stelden zeer veel vragen.

Een ongelovige gebarentaaltolk, die met hen werkt, weerhield deze jongeren om naar het feest te gaan. Haar moeder en jongere broer zijn ook doof. Zij heeft tegen haar familieleden gezegd dat ze hun doven ‘s zondags niet naar de samenkomsten moeten laten gaan. Wij bidden voor haar.

Wij plannen een evangelisatieactie in de stad;  ik wil mijn kinderen en zuster er bij betrekken, zodat ze kunnen leren hoe je evangeliseert. Wij willen de garage voor het huis van een dak voorzien, zodat we in de toekomst een ruimte hebben om samenkomsten te houden. De oppervlakte is ca. 14×4 m groot. Bid alstublieft voor ons. Met God kunnen we alles doen tot Zijn eer!

Evangelist Istlejoetov

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Dagestan

Beste broeders en zusters die vanuit alle plaatsen de Naam ...

Kirgizië

Beste broeders en zusters die vanuit alle plaatsen de Naam ...