Evangelistenblog

14 juni 2023

Kazachstan

Evangelist Bajzjikitov schrijft:

Ik geloof dat het succes van de evangelisatie afhangt van de geestelijke gesteldheid van de gemeente. Wat heeft het voor nut als ik mensen in de gemeente breng en ze meteen geconfronteerd worden met conflicten en onvriendelijk gedrag van gemeenteleden. In het beste geval worden ze zelf ziek en minderwaardig. In het slechtste geval gaan ze terug de wereld in. Als er in de gemeente genade heerst, dan bloeit en geurt daar alles! Dan is er succes in het evangelisatiewerk! “Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.” (Joh. 13:35).

Misschien heb ik jullie al geschreven dat wij meer dan een jaar geleden een gebedsgroep opgericht hebben. Toen we telden hoeveel gebeden de Heere verhoord heeft, telde ik in mijn gebedenboek tweehonderdtwintig dankgebeden. Het getuigenis van wijlen Wilhelm Fetler heeft ons tot deze dienst aan God geleid. Het geheim van het succes van zijn dienst lag vooral in zijn biddende aanwezigheid voor God. In Handelingen staat geschreven dat de gemeente bid en dat God handelt.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/friedensstimme.nl/public_html/wp-content/themes/friendenstimme/single-story.php on line 166

Hij voorziet!

Evangelist Bajzjikitov schrijft: Ik geloof dat het ...

Dagestan

Evangelist Bajzjikitov schrijft: Ik geloof dat het ...