Evangelistenblog

12 maart 2022

“Kijk, wat voor een boek wij hebben gekregen!”

Broeder Ivan, Rusland

“En Barnabas ging uit naar Tarsen, om Saulus te zoeken, en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië”. (Handelingen 11:25)

Beste vrienden, ik groet jullie in de liefde van de Heere Jezus Christus! Ik wil graag iets vertellen over mijn dienst in de afgelopen tijd.

In mei besloot ik het stadje X. te bezoeken om naar een mogelijkheid te zoeken om daar met het evangelisatiewerk te beginnen. Wij kwamen op tijd aan voor de ouderdag waarop de Russischtalige bevolking naar begraafplaatsen gaat om de graven van hun familieleden te bezoeken. In deze tijd zijn de mensen zeer ontvankelijk voor de Blijde Boodschap! We hadden hier op deze dag veel gesprekken, de mensen luisterden naar het getuigenis van de verlossing en namen traktaten en andere lectuur mee.  Het was echter niet mogelijk met wie dan ook een afspraak voor een vervolggesprek te maken. Samen met een broeder bleven we 3 dagen in X om de zoektocht voort te zetten.  Zestien jaar geleden bezochten we deze stad met enkele broeders en zusters. Er is toen geen groep gelovigen ontstaan. We hadden er enkele bekenden. Deze keer besloten wij de oude bekenden te zoeken. Het bleek dat enkelen gestorven waren en anderen waren weggetrokken. Wij maakten ons zorgen om Lydia. Toen hadden we een goed contact, zij nam deel aan samenkomsten en deed zelfs boete. Wij waren toen nog onervaren, zwakke evangelisten.  Ze was verhuisd, maar het lukte ons echter haar te ontmoeten. Die  ontmoeting liet een goede indruk achter. In het hart van deze vrouw was het zaad van de Heere gezaaid en zij was bezorgd dat ze op de één of andere manier verkeerd leefde. Na deze ontmoeting kregen we hoop dat het werk in  X weer opgepakt kon worden.

Een ander werkgebied in deze regio is Y. Een zuster heeft daar gewoond en heeft daar nog vele bekenden. De zuster gaf ons een lijst met adressen van mensen met wie ze 30 jaar geleden bevriend was. Wij hebben deze mensen bezocht. Alle adressen bewezen zich als vruchtbaar: hier hebben we een eenvoudig getuigenis over de Heere gegeven en hadden  goede contacten. In één van de huizen nam de huiseigenaar een boek in het Oezbeeks in ontvangst. Hij riep zijn gezin bijeen en verkondigde: “Kijk, wat voor een boek wij hebben gekregen!” En tegen ons zei hij: “Laten wij het grondig bestuderen en iedereen er over vertellen.”

Van ganser harte bedanken wij iedereen die aan onze dienst heeft bijgedragen, voor de geboden mogelijkheden voor evangelisatie. Bid voor ons!

Evangelist Andreas in Oezbekistan

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Kazachstan


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/friedensstimme.nl/public_html/wp-content/themes/friendenstimme/single-story.php on line 187

Het is mijn hartsverlangen om de naam van de Heere te verheerlijken

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Ivan Arnaut

In Zijn barmhartigheid beschermt de Heere ons en helpt ons op alle mogelijke manieren.

Broeder Ivan, Rusland