Evangelistenblog

16 mei 2023

Kirgizië

En Maria zei: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; (Luk. 1: 46,47).

Lieve broeders en zusters, ik groet jullie in de liefde van onze Heere Jezus Christus!

Ik wil jullie bedanken voor jullie gebed en hulp bij mijn werk. Dit jaar zijn we met de bouw van een gebedshuis begonnen. Met Gods hulp is het gebouw inmiddels klaar en hoeven we alleen de binnen- en buitenkant nog af te werken.

We bidden in de gemeente voor de redding van het Kirgizische volk, onder wie wij leven. De Heere gaf ons de gelegenheid om een groep van 10-15 Kirgiezen te ontmoeten. Deze Kirgiezen zijn ooit in Christus gaan geloven. Er zijn enkele oprechte mensen onder hen. Een aantal van hen bezochten we thuis en sommigen kwamen naar onze eredienst.

De Heere geeft de gelegenheid om samenkomsten te houden in de stad Osh en in het dorp Koersat. We hadden echter een probleem met het leren van de Kirgizische taal. De meeste Kirgiezen verstaan namelijk geen Russisch. Bid alsjeblieft de Heere, of Hij ons wil zegenen in het leren van de Kirgizische taal.

Wij wensen jullie Gods zegen vanuit 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 en 24: ‘‘En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.’’

Evangelist Selevanov

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Kazachstan

En Maria zei: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn ...

Tajmyr

En Maria zei: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn ...