Evangelistenblog

2 augustus 2023

Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer

Beste vrienden in Nederland, wij groeten jullie hartelijk!

Omdat wij jullie deze keer voor jullie betrokkenheid bij ons leven en onze dienst willen bedanken willen wij jullie opmerkzaam maken op deze tekst uit de Heilige Schrift:

Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw zaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid; Dat gij in  alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. ” (2 Kor. 9: 10-12).

De ervaring van deze dienst brengt onze Heere Jezus Christus de eer. Wat hebben we nog meer nodig in het leven? Alleen dit! Opdat Hij ons, als Hij komt, in Zichzelf verheerlijkt (zie 2 Thess. 1: 10-12).

Ik en drie kinderen zijn laatst teruggekeerd van een vakantie in het Verre Oosten. Wij bezochten daar verwanten en kinderen van God op verschillende plaatsen.

De gehoorzaamheid aan de belijdenis van het Evangelie is iets wat mijn oude moeder zo erg mist. Ze is 80 jaar geworden. Die leeftijd is met recht eerbiedwaardig en gaat met gebreken gepaard. Na een botbreuk is ze ziek geworden. Maar nu is ze begonnen in bed weer te gaan zitten. Terwijl wij daar waren hielpen we haar (ze is in het huis van mijn zuster) een nieuwe matras en andere noodzakelijke dingen te kopen.

Het schooljaar stond voor de deur en wij kochten een hoop kleding voor onze kinderen. Wij probeerden bij het huiswerk te helpen en de lopende kosten van levensmiddelen te dekken. Wij kochten onderdelen voor de auto die we nu voor het gezin en de dienst hier in Bajkit repareren. Door dit tempo was het geld krap geworden omdat de uitgaven die van de inkomsten overtreffen. Dankzij jullie is onze nood gelenigd en dit zet ons er toe aan ook voor jullie te bidden. Moge de Heere op de dag van Zijn komst jullie genade schenken. God zij gedankt voor het onuitsprekelijke geschenk van de oprechte gemeenschap met jullie! Een mens te leren om God te vertrouwen en te bidden, is een werk dat het waard is gedaan te worden. Toen wij het Verre Oosten verlieten waren wij, de kinderen en ik, het eens dat wij onze verwanten weer bezoeken zullen. De kinderen praten nu al over hun wens weer te reizen. Ze voelen zich aangetrokken tot een leven  waarin ze kunnen zorgen voor anderen.

Wij wensen Gods vrede voor jullie kinderen! Van enkelen van jullie kregen we kaarten zelfs met foto’s. Als we naar jullie gezichten kijken (oud en jong), denken wij, hoe veel vreugde onze Heere bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben! Hoe gelukkig zijn wij in dit nieuwe leven met God welke de wereld niet kent en niet begrijpt. Zo vervalt het beeld van deze wereld, maar de werken van God vullen de hele aarde met overvloed. Tegen jullie, die de Heere liefhebben, zeggen wij: “Wij zien elkaar snel in de hemel!”

Jullie broeder  in Christus Vjatsjeslav Sacharov

November 2022

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Terugkijken in verwondering

Beste vrienden in Nederland, wij groeten jullie ...

We hopen dat het gestrooide zaad mag ontkiemen

Beste vrienden in Nederland, wij groeten jullie ...