Evangelistenblog

22 november 2023

Samen vierden we het Heilig Avondmaal

Wij hebben deze zomer 50 kilometer gefietst met de jongens van de gemeente. Tijdens de fietstocht hielden we op verschillende plekken samenkomsten en voerden we gesprekken. Daarnaast zwommen, visten en voeren we stukjes met een boot.

In onze gemeente was een jeugdsamenkomst waar wij direct bij betrokken waren. We vergaten de broeders en zusters niet die ver weg wonen en niet regelmatig gemeenschap hebben met de gemeente. We bemoedigden hen en vierden samen het Heilig Avondmaal. Er is een gezin uit onze gemeente naar Rusland verhuisd om daar te blijven. Volgende maand willen twee mensen, zo de Heere wil, door de waterdoop het verbond met de Heere sluiten. Zo vervullen wij door de genade van God onze dienst naar ons beste vermogen, dat we van Hem hebben gekregen. 

Wij danken jullie van harte voor jullie biddende ondersteuning en medewerking aan het grote werk van onze hemelse Vader. Moge God jullie met Zijn goedheid voor jullie werk voor Zijn aangezicht belonen. “Want God is niet onrechtvaardig dat Hij jullie werk en de arbeid der liefde, die Gij aan Zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient”.  (Hebreeën 6:10)
Ivan Lass, Balkasjino, Kazachstan.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

”God zal dat met opzet doen, dat Hij het eten lekkerder doet smaken.”

Wij hebben deze zomer 50 kilometer gefietst met de jongens ...

Evangelist, brandweerman en boer

Wij hebben deze zomer 50 kilometer gefietst met de jongens ...