Evangelistenblog

10 mei 2023

Tajmyr

Beste vrienden, broeders en zusters, wij danken de Heere uit het diepst van ons hart voor jullie betrokkenheid bij ons werk in Tajmyr!

In onze gemeente prediken we en geven leiding aan onze broeders en zusters. We roepen hen op om zich meer op  persoonlijk te getuigen van de Heere Jezus Christus. In onze omgeving zijn veel nieuwkomers die ook de Boodschap van redding moeten horen.

Wij praktiseren een zogenoemde ‘boekendragersdienst’. Dat houdt in: het uitdelen van traktaten en lectuur op straat.  Wij benutten hierbij de feestdagen: oogstdankfeest, Kerstfeest, Pinksteren en Pasen. We delen dan traktaten uit die betreffende feestdag kort omschrijven en nodigen mensen uit voor de samenkomst. Bij ieder feest nodigen we ongeveer duizend mensen uit. Er zijn mensen die daarop reageren en naar de samenkomst komen.

In de gemeente vormen we een klein orkest om te spelen tijdens de diensten.  Wij hebben ook zorgen waar we voortdurend voor bidden. Met name zorgen om onze gezinnen. Wij vragen jullie om gebed voor onze kinderen, opdat zij de Heere met hun hele hart zullen liefhebben. Ze werken al mee in het evangelisatiewerk, delen lectuur uit en bereiden het transport voor evangelisatiereizen voor. Wij zouden zo graag willen dat zij ook Zijn vergeving mogen ervaren en opnieuw geboren zullen worden.

Dit jaar hebben we onze dienst uitgebreid en een gebedshuis gebouwd in het dorp Oestj-Awam. En er is een gezin naar het dorp  Nosok vertrokken. Wij zijn met weinig in de gemeente en we hebben de kracht van de Heere nodig om deze dorpen te bezoeken en hen te steunen die onder moeilijke omstandigheden in de dorpen arbeiden. Wanneer wij evangeliseren in de dorpen, moeten we het Licht in Actie laten zien.  Want de inwoners letten op hoe de broeders en zusters leven. Een leven van liefde tot God en de naaste is het beste getuigenis over Jezus Christus. En dus bidden wij dat het leven van onze broeders en zusters in de dorpen in overeenstemming is met het Evangelie en dat mensen tot de Heere worden getrokken.

Hartelijk dank, lieve broeders en zusters, die ons in gebed ondersteunen en  betrokken zijn bij onze behoeftes.

In gebed en dankbaarheid, gezin van Bojko, Norilsk, Tajmyr

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Kirgizië

Beste vrienden, broeders en zusters, wij danken de Heere ...

Jakoetië

Beste vrienden, broeders en zusters, wij danken de Heere ...