Evangelistenblog

9 augustus 2023

Terugkijken in verwondering

Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden; Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader.  ( 1 Thessalonicensen 1:2,3).

Onze geliefde vrienden in Nederland!  Mijn vrouw en ik willen deze brief graag beginnen met de woorden: “We danken God altijd voor jullie allen, denkend aan jullie geloofs- en liefdeswerk” die jullie aan onze familie hebben gegeven, door de jaren heen toen ik onder doven werkte. De Heere heeft in deze bediening vele wonderen gezegend en getoond. Jullie bediening maakte deel uit van mijn bediening. Heel erg bedankt voor de steun aan onze familie, jullie gebeden en medeleven. Dank God voor alles! Twee jaar geleden heb ik een hartoperatie ondergaan met drie stents. Het herstel na de operatie duurde lang. Door de genade van God leef, adem en beweeg ik zo goed als ik kan. Natuurlijk kan ik niet meer zoveel werken als vroeger, maar ik dank God dat hij me de kans heeft gegeven om te werken.

Mijn laatste reis voor mijn operatie reisde ik naar Azerbeidzjan. De Heere maakte het voor mij mogelijk om veel vrienden en oud-klasgenoten te ontmoeten en over God te spreken. Op de plek waar ik geboren en getogen ben, kon ik getuigenis geven van mijn leven aan mijn biologische zus. God heeft beproevingen toegelaten naar Zijn wil: het overleven van een hartaanval en een operatie. Als ik erop terugkijk, kan ik alleen maar zeggen: “God zij gedankt voor deze weg die ik ben gegaan!” Mijn vrouw en ik wonen nu in een klein appartement. Ons hele leven hebben wij de zegenende hand van God ervaren. Dit mag  misschien onze laatste brief aan u zijn, maar ik zou nogmaals met de woorden van de apostel Paulus willen zeggen: “Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij u in onze gebeden noemen”.Wij danken God voor alles!

Met grote dankbaarheid en liefde, Andrej en Galina Tarasov

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

De Heere heeft twee zielen aan de gemeente toegevoegd

Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde ...

Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer

Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde ...