Evangelistenblog

18 oktober 2023

Ongelovigen wonen onze diensten bij

Geliefde broeders en zusters, ik groet u hartelijk!

Met vreugde zien we terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Onze dienst, het organiseren van samenkomsten, verschillende reizen, in alles heeft God ons en onze bediening gezegend! Vorige winter was ijzig koud en veel sneeuw, maar dat weerhield ons niet om te evangeliseren en verschillende groepen gasten mee te nemen.

Het is fijn om te weten dat we niet alleen zijn en dat veel gemeenten hun steentje willen bijdragen. Zij helpen in onze bediening: met evangelisatie, het bezoeken van groepen, het verzamelen van brandhout, het repareren van gebedshuizen en het bouwen van de gemeente van God.

Onze gemeente is levend, ongelovigen wonen onze diensten bij. Onze vrienden begonnen over één van die vaste bezoekers uit het dorp te zeggen: “Vasily is erg ziek geworden, hij drinkt niet meer!” We zijn blij om een dergelijke verandering in deze man te zien. Hij leest de Bijbel en woont de samenkomsten bij.

Een andere man, Stefan, woont ook regelmatig de diensten bij, maar er is nog geen bekering. We zijn bezorgd en bidden voor hem. Wij vragen u ook voor hem te bidden.

Onze zuster Anna, 18 jaar oud, werd gedoopt en ook zuster Lia, 14 jaar oud, gedoopt. We danken de Heere voor de uitbreiding van onze gemeente.

Aan het begin van de zomer hadden we een kleine bijeenkomst op de Pesa rivier.

We gingen per boot 300 km stroomopwaarts, bezochten zes dorpen waar mensen ons verwelkomden en zich bekeerden! Onze groep bestond uit zes personen. De bijeenkomsten waren erg intensief en goed.  We renoveerden wat verwarmingen en kachels bij de mensen, en deze tijd werd ook gebruikt om met hen te communiceren

God zegende ons deze zomer, om weer terug te keren naar huis,  naar onze gezinnen. Na terugkeer wensen wij voor de Heere te blijven werken.

Hartelijk bedankt voor uw gebeden en steun. God zegene u!

Evangelist Valentin, gebied Archangelsk, Rusland. 

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Ze kon niet langer weerstand bieden, en volgt nu de Heere..

Geliefde broeders en zusters, ik groet u hartelijk! Met ...

De Heere heeft twee zielen aan de gemeente toegevoegd

Geliefde broeders en zusters, ik groet u hartelijk! Met ...