Evangelistenblog

26 juli 2023

We hopen dat het gestrooide zaad mag ontkiemen

De Heere is aan allen goed en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken. (Psalm 145:9).

Beste vrienden, ik groet jullie in de naam van onze Heere, Die werkelijk goed is voor allen. De goedheid en de gulheid van de Heere zijn verbazingwekkend in alles wat Hij doet. Het feit dat we leven en een dak boven ons hoofd hebben, voeding en een, naar onze leeftijd gezien,  goede gezondheid, is het bewijs van  de goedheid van God. Volgens onze natuur hebben we al deze dingen niet verdiend, maar God schenkt ons Zijn goedheid en barmhartigheid. Hem zij daarvoor dank!

Wij geloven dat de Heere een opwekking onder de moslimvolken zal geven.

De laatste tijd hebben drie broeders en ik een evangelisatieactie gehouden, we zijn naar plaatsen gegaan waar schaapherders wonen en hebben kleine dorpen bezocht. Het is moeilijk in grote dorpen te evangeliseren. De moslimdienaren en de autoriteiten zullen zich er meteen tegen verweren. Daarom zijn we naar plekken gegaan waar mensen op een eenvoudige manier leven en ze ontvankelijk zijn. Ze nemen allemaal het Woord van God aan en er zijn veel gesprekken. Wij hopen dat het Woord dat gezaaid wordt, zal groeien. Het gaat hoofdzakelijk om evangelisatie onder Kazachen. Wij geloven dat de Heere een opwekking onder de moslimvolken zal geven.

Er is een Turkse broeder en een Oeigoerse broeder in onze gemeente. Toen ze zich bekeerden werden ze lange tijd door familieleden onder druk gezet, maar Gode zij dank,  hebben ze stand  gehouden! Ze zijn erg bezorgd om hun islamitische familieleden. In ons gezin is alles nog hetzelfde, de kinderen dienen de Heere in de gemeente. De dochters leiden kinderwerk en tolken voor de doven. Mijn zoon predikt en speelt piano. Wij maken ons nog altijd zorgen om onze oudere zoon die nog geen lid van de gemeente is. Bid alstublieft voor ons, wij hebben het werkelijk nodig.

Veel dank voor jullie zorg om ons. Moge de Heere jullie allemaal zegenen!

In liefde voor jullie, het gezien van broeder Alexander uit Kazachstan

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer

De Heere is aan allen goed en Zijn barmhartigheden zijn ...

Hij opent deuren

De Heere is aan allen goed en Zijn barmhartigheden zijn ...