Evangelistenblog

22 februari 2024

Zaait aan alle wateren

Beste broeders en zusters, ik groet jullie in de liefde van Jezus Christus!

De Heere geeft ons alles wat we nodig hebben, ook door jullie, om Hem onder de gelovigen te dienen, voor wie ik in de stad Aktau verantwoordelijk ben.

Er komen doven naar onze samenkomsten, Mijn vrouw en ik vinden het tolken nog altijd moeilijk. Bid voor ons, dat wij het tolken beter gaan doen. Een dove broeder bleef een maand lang bij ons. Ik bezocht met hem dove bekenden en leerden de ongelovige doven in de stad kennen. De moslims proberen ook doven voor zich te winnen. Terwijl ze voorheen niet door hen opgemerkt werden.

We nodigen allen die in de Waarheid geïnteresseerd zijn uit ons te bezoeken. Wij helpen gezinnen met veel kinderen en vertellen hen over de Heiland. Ik geef het Evangelie ook door aan hen die ik meeneem in mijn auto. Er zijn herders die op de steppe leven. Ook hen willen we bezoeken. Zo zoeken en bidden wij voor wegen om vruchtbaar te evangeliseren.

Mijn vrouw werkt als vrijwilliger bij een weldadigheidsfonds. Deze stichting bezorgt eenzame pensionado’s en daklozen levensmiddelen. Daarbij mag mijn vrouw getuigen van Christus.

Bid alstublieft voor broeder Ajas. Hij komt uit het volk van de Lesgieners. Wanneer ik onderweg ben en dus afwezig tijdens de eredienst, moet hij de dienst leiden en preken. Dat is voor hem niet makkelijk.  

Ik dank jullie voor de gebedsondersteuning en jullie hulp, die me bemoedigt mijn werkveld voor de Heere uit te breiden. Met Gods hulp, vasten en gebed zou ik willen beginnen de steden in de buurt bezoeken. In enkele van die steden ken ik al mensen. Als zij boete zouden doen, zou dat  wonderbaar zijn. Bid voor ons!

Toersoenchan Istlejoetov, Aktau, Kazachstan

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

God doet Zijn werk ondanks onze zwakheid

Beste broeders en zusters, ik groet jullie in de liefde ...

Kinderkamp in de zomer

Beste broeders en zusters, ik groet jullie in de liefde ...