Evangelistenblog

8 februari 2024

Zijn doen is majesteit en heerlijkheid

Beste broeders en zusters, ik groet jullie hartelijk! Wij danken jullie van harte voor jullie gebedsondersteuning in onze behoeftes..

Kortgeleden hielp mijn zoon  Abil in Taras bij de bouw van het gebedshuis en kreeg de mazelen, een besmettelijke ziekte. Hij had 38 graden koorts en ik mocht 21 dagen lang niet naar het gebedshuis. Terwijl mijn zoon beter werd werden mijn drie dochters ziek, ook zijn hadden hoge koorts. Ik  heb me dag en nacht met hen bezig gehouden. De twee oudste meisjes moesten zelfs naar het ziekenhuis. De jongste bleef thuis en ik moest samen met hen nog 21 dagen in quarantaine. Het was moeilijk dat ik niet naar de samenkomsten kon. Nu zijn alle kinderen weer gezond. Gode zij dank! De Heere heeft ons niet verlaten en heeft in alles op tijd voorzien. Ik heb niet begrepen waarom dit gebeurde. Maar ik kwam tot de conclusie dat de Heere wilde dat ik me verootmoedigde. Zijn wil geschiede. Moge de Naam des Heeren verheerlijkt worden. Hem zij de eer!

Psalm 111: 3-5: ”Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. En Zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt; de Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft degenen , die Hem  vrezen, spijs gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan Zijn verbond“.

En mijn man heeft voor mij gebeden dat ik niet ziek zou worden. Geprezen zij God! 

Dina Jerzjanova, (vrouw van Alaberdy), Kazachstan

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Kinderkamp in de zomer

Beste broeders en zusters, ik groet jullie hartelijk! Wij ...

Vreugde in de gemeente

Beste broeders en zusters, ik groet jullie hartelijk! Wij ...