Evangelistenblog

1 juli 2022

Zuid Kirgizië

Ik groet jullie in de liefde van de Heere Jezus Christus!

De Heere heeft ons gezegend en het ons mogelijk gemaakt om verschillende diensten te verrichten. We kregen de mogelijkheid om gemeenten te bezoeken in het zuiden van Kirgizië en daar het Avondmaal te bedienen. In enkele gemeentes waren mensen die gedoopt werden. Samen met enkele broeders organiseerden we in het zuiden van Kirgizië muziekcursussen en cursussen tolk- gebarentaal.

We bezoeken ongelovige familieleden van onze broeders en zusters.

In de stad Y. werd geëvangeliseerd. Gedurende meerdere dagen werd christelijke lectuur uitgedeeld en was er de gelegenheid over Christus te vertellen. Nu vinden er samenkomsten plaats in deze stad, en een zuster uit het Kirgizische volk sloot het verbond met de Heere.

Zo de Heere wil, gaan we dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw gebedshuis beginnen. We danken de Heere voor de mogelijkheid te dienen en voor jullie ondersteuning!

Evangelist Dmitri, Zuid Kirgizië

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Voor het eerst werden cursussen tolk-gebarentaal gegeven.

En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervult! Kol. 4:17

Getuigen in het politiebureau

Wij groeten u in de liefde van Jezus Christus, Die ons heeft gered van de huidige slechte tijd, niet vanwege onze werken, maar vanwege Zijn grote barmhartigheid en genade. Eer en glorie zij Hem voor eeuwig en altijd!