Verhalen en blogs

Kazachstan

Geloofd zij God!

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God ...

Daarin zie ik de schoonheid van onze dienst: mensen ondersteunen, die zo oud zijn geworden.

Ons gezin dankt jullie voor de ondersteuning en jullie ...

Bericht uit Siberië

Beste vrienden, wij groeten jullie heel ...

Het is mijn hartsverlangen om de naam van de Heere te verheerlijken

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn ...

“Kijk, wat voor een boek wij hebben gekregen!”

Broeder Ivan, ...

Ivan Arnaut

In Zijn barmhartigheid beschermt de Heere ons en helpt ons op alle mogelijke manieren.

Broeder Ivan, ...

Door Gods genade vinden er diensten in de randgebieden plaats.

Broeder Maxim, ...

Het was een grote vreugde onze vrienden uit het bos te ontmoeten

Broeder Zaoer, ...

Tijdens de coronapandemie zijn er veel geestelijke noden ontstaan.

(dove) Broeder, ...

De Heere geeft gesprekken met allerlei mensen

Broeder Jevgenij, ...