Verhalen en blogs

Rusland

Door Gods genade vinden er diensten in de randgebieden plaats.

Broeder Maxim, ...

Het was een grote vreugde onze vrienden uit het bos te ontmoeten

Broeder Zaoer, ...

Tijdens de coronapandemie zijn er veel geestelijke noden ontstaan.

(dove) Broeder, ...

De Heere geeft gesprekken met allerlei mensen

Broeder Jevgenij, ...