Verhalen en blogs

Kazachstan

Voortdurend in gesprek over het Evangelie

Beste vrienden uit Holland, wij groeten jullie in de ...

Een bijzondere geschiedenis

Vrede zij met jullie, beste vrienden en broeders en ...

Een rondreizende evangelist

Beste vrienden, ik dank jullie van ganser harte voor de ...

Evangeliseren via YouTube

Beste vrienden, broeders en zusters, wij groeten jullie ...

God doet Zijn werk ondanks onze zwakheid

Ik groet u geliefde broeders en zusters in de ...

Zaait aan alle wateren

Beste broeders en zusters, ik groet jullie in de liefde ...

Kinderkamp in de zomer

Beste broeders en zusters in Nederland, ik groet jullie ...

Zijn doen is majesteit en heerlijkheid

Beste broeders en zusters, ik groet jullie hartelijk! Wij ...

Vreugde in de gemeente

In oktober vond in de gemeente van Belye Vody een blijde ...

Van deur naar deur

Door de genade van onze Heere zijn we in de gelegenheid in ...

Een vreugdevolle tijd

Lieve vrienden, vrede zij met jullie! Geprezen zij onze ...

‘God heeft het beter gemaakt’

Tot nog toe hebben we drie joert-evangelisatiediensten ...

”God zal dat met opzet doen, dat Hij het eten lekkerder doet smaken.”

Ik realiseer me hoe belangrijk het is om mensen ...

Samen vierden we het Heilig Avondmaal

Wij hebben deze zomer 50 kilometer gefietst met de jongens ...

Evangelist, brandweerman en boer

Beste broeders en zusters in de Heere, vrede zij met ...

Hindernissen om tot Christus te komen

Vrede zij met jullie, beste broeders en zusters in  ...

Ze kon niet langer weerstand bieden, en volgt nu de Heere..

Lieve vrienden, ik groet jullie hartelijk met de ...

Ongelovigen wonen onze diensten bij

Geliefde broeders en zusters, ik groet u hartelijk! Met ...

De Heere heeft twee zielen aan de gemeente toegevoegd

“Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, ...

Terugkijken in verwondering

Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde ...

Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer

Beste vrienden in Nederland, wij groeten jullie ...

We hopen dat het gestrooide zaad mag ontkiemen

De Heere is aan allen goed en Zijn barmhartigheden zijn ...

Hij opent deuren

Lieve vrienden en medewerkers in onze Heere, we groeten ...

Hij voorziet!

“Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te ...

Kazachstan

Evangelist Bajzjikitov schrijft: Ik geloof dat het ...

Dagestan

Evangelist Molodzov uit Dagestan schrijft: Veel dank ...

Kazachstan

Beste broeders en zusters die vanuit alle plaatsen de Naam ...

Kirgizië

En Maria zei: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn ...

Tajmyr

Beste vrienden, broeders en zusters, wij danken de Heere ...

Jakoetië

Evangelist Bozjok vertelt op de jaarlijkse ...

Jakoetië

Brief van broeder Oleg ...

Kazachstan

Brief van broeder ...

De mensen komen graag voor een feest…

En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar zullen wij ...

Deze reis was ongewoon en de Heere heeft alles wat er gebeurde wonderbaar geleid.

Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid ...

Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God! Dies de ...

Ik loof U omdat ik op een heel vreselijke wijze ...

Geleid door de vogels 

Deze zomer was er grote droogte. We maakten een ...

Beste vrienden, ik groet jullie ...

Voor het eerst werden cursussen tolk-gebarentaal gegeven.

En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij ...

Zuid Kirgizië

Ik groet jullie in de liefde van de Heere Jezus ...

Getuigen in het politiebureau

Wij groeten u in de liefde van Jezus Christus, Die ons ...

Ik getuig op het werk, en nodig collega’s uit voor de samenkomsten

Beste vrienden, we groeten jullie ...

En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! ...

We vragen u met ons te blijven bidden!

Gegroet, geliefde broeders en zusters in de Heere en ...

Wij hadden een goede evangelisatie!

Doe gij, wat uw hand vinden zal, want God zal met u zijn.! ...

Geloofd zij God!

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God ...

Daarin zie ik de schoonheid van onze dienst: mensen ondersteunen, die zo oud zijn geworden.

Ons gezin dankt jullie voor de ondersteuning en jullie ...

Bericht uit Siberië

Beste vrienden, wij groeten jullie heel ...

Het is mijn hartsverlangen om de naam van de Heere te verheerlijken

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn ...

“Kijk, wat voor een boek wij hebben gekregen!”

Broeder Ivan, ...

Ivan Arnaut

In Zijn barmhartigheid beschermt de Heere ons en helpt ons op alle mogelijke manieren.

Broeder Ivan, ...

Door Gods genade vinden er diensten in de randgebieden plaats.

Broeder Maxim, ...

Het was een grote vreugde onze vrienden uit het bos te ontmoeten

Broeder Zaoer, ...

Tijdens de coronapandemie zijn er veel geestelijke noden ontstaan.

(dove) Broeder, ...

De Heere geeft gesprekken met allerlei mensen

Broeder Jevgenij, ...