Verhalen en blogs

Tjoemen

Deze reis was ongewoon en de Heere heeft alles wat er gebeurde wonderbaar geleid.

Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid ...

Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God! Dies de ...

Ik loof U omdat ik op een heel vreselijke wijze ...

Geleid door de vogels 

Deze zomer was er grote droogte. We maakten een ...

Beste vrienden, ik groet jullie ...

Voor het eerst werden cursussen tolk-gebarentaal gegeven.

En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij ...

Zuid Kirgizië

Ik groet jullie in de liefde van de Heere Jezus ...

Getuigen in het politiebureau

Wij groeten u in de liefde van Jezus Christus, Die ons ...

Ik getuig op het werk, en nodig collega’s uit voor de samenkomsten

Beste vrienden, we groeten jullie ...

En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! ...

We vragen u met ons te blijven bidden!

Gegroet, geliefde broeders en zusters in de Heere en ...

Wij hadden een goede evangelisatie!

Doe gij, wat uw hand vinden zal, want God zal met u zijn.! ...

Geloofd zij God!

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God ...

Daarin zie ik de schoonheid van onze dienst: mensen ondersteunen, die zo oud zijn geworden.

Ons gezin dankt jullie voor de ondersteuning en jullie ...

Bericht uit Siberië

Beste vrienden, wij groeten jullie heel ...

Het is mijn hartsverlangen om de naam van de Heere te verheerlijken

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn ...

“Kijk, wat voor een boek wij hebben gekregen!”

Broeder Ivan, ...

Ivan Arnaut

In Zijn barmhartigheid beschermt de Heere ons en helpt ons op alle mogelijke manieren.

Broeder Ivan, ...

Door Gods genade vinden er diensten in de randgebieden plaats.

Broeder Maxim, ...

Het was een grote vreugde onze vrienden uit het bos te ontmoeten

Broeder Zaoer, ...

Tijdens de coronapandemie zijn er veel geestelijke noden ontstaan.

(dove) Broeder, ...

De Heere geeft gesprekken met allerlei mensen

Broeder Jevgenij, ...